نجمة سباعية

النجمة السباعية heptagramـ عي نجمة لها سبعة رؤوس.

نجمة سباعية
Heptagram
Obtuse heptagram.svg


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهندسة

 
First heptagram {7/2}
 
Second heptagram {7/3}
 
Both heptagrams inscribed within a heptagon
 
Heptagrammic prism (7/2)
 
Heptagrammic prism (7/3)


ثقافيا

 
Former Georgian coat of arms, 1918-1921, 1991-2004
 
The seven-pointed star of the Felibritge on the national Occitan flag.

Religious/occult symbolism:


انظر أيضا

المصادر

  • Grünbaum, B. and G. C. Shephard; Tilings and Patterns, New York: W. H. Freeman & Co., (1987), ISBN 0-7167-1193-1.
  • Grünbaum, B.; Polyhedra with Hollow Faces, Proc of NATO-ASI Conference on Polytopes ... etc. (Toronto 1993), ed T. Bisztriczky et al., Kluwer Academic (1994) pp. 43–70.

وصلات خارجية