قالب:قوالب تصفح عائلات الكيمياء الحيوية

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage

This is a embedded medical navbox, which will appear within other navboxes. It aims to link to relevant templates in the given subject area.

Some notes

 1. This navbox links to relevant temlates. That's why it's called an "index". It doesn't link to articles, so please don't include them.
 2. These are geared towards lay readers, not readers who are technically proficient. Do not replace easy to understand lay variants (eg. "smell") with difficult variants lay readers will not understand (eg. "olfaction")
 3. "Neoplasms and cancer" has been chosen to reflect the fact that not all cancers are benign. The word "cancer" has been included so lay readers will know where the template points.
 4. Many of the navboxes use standard terminology, so please consider that when making a change.

A full overview of systems is provided here: link pending

Templates used

انظر أسفل القائمة لمطالعة معلومات عن الاختصارات المستخدمة.

Listed

 1. Template:Bacteria navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 2. Template:Bone and cartilage navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 3. Template:Breast navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 4. Template:CEA navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ) - Protozoan infection navs
 5. Template:Central nervous system navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 6. Template:Digestive system navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 7. Template:Ear navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 8. Template:Endocrine navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ) - Hormones
 9. Template:Eye navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 10. Template:Female reproductive system navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 11. Template:Fungus navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 12. Template:Heart navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 13. Template:Infestation navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ) - Parasites and pests
 14. Template:Integument navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ) - Skin
 15. Template:Joint navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 16. Template:Lymph immune and complement navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 17. Template:Lymphatic organ navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 18. Template:Male reproductive system navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 19. Template:Metabolic navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ) - Inborn errors of metabolism
 20. Template:Mouth navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 21. Template:Muscle navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 22. Template:Myeloid navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ) - Cells from bone marrow
 23. Template:Neoplasia navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 24. Template:Nutrition navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 25. Template:Obstetric navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 26. Template:Olfaction navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ) - Smell
 27. Template:Peripheral nervous system navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 28. Template:Psych navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 29. Template:Respiratory system navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 30. Template:Skin appendage navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 31. Template:Taste navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 32. Template:Tooth navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 33. Template:Toxicology navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 34. Template:Urinary system navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)
 35. Template:Vascular navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ) - Circulatory system
 36. Template:Virus navs (تحرير نقاش ارتباطات تاريخ)

Usage in navbox code

To be used in a parent navbox, in |below=:

{{navbox

| belowstyle = background:transparent; padding:0px;
| below = {{Bone and cartilage navs}}
}}

Medicine navs can be stacked:

| below = {{Bone and cartilage navs}}{{Joint navs}}
This option not tested
This option is not thoroughly tested (as of 30 December 2014)

In a regular navbox listn (do not set |groupnstyle=, nor |groupn=):

{{navbox
| list7 = {{Bone and cartilage navs}}
}}

See also

Recent Changes